Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

December 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 • Splatnost spotřební daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za říjen a listopad, případně i včetně prosince
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za IV. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
20
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
21
22
23
24
25
26
27
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za listopad
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za listopad
 • Splatnost spotřební daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
28
29
30
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad
31
 
 
 

Aktuální termín 12/10/2020

 • Splatnost spotřební daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)

Elektronické podání daňových tvrzení (přiznání, vyúčtování, hlášení atd…)

Zveřejněno : 1/24/2014, kategorie : Software TaxOff
S ohledem na časté dotazy uživatelů k problematice elektronického podání zde předkládáme komplexní informaci o možnostech TaxOff2.
V zásadě jsou v praxi 3 různé způsoby jak přiznání elektronicky podat, programy TaxOff2 je řeší všechny:

1. Podpis a odeslání souboru na elektronickou podatelnu.
2. Odeslání souboru z datové schránky uživatele programu (v roli zástupce subjektů) do datové schránky příslušného úřadu.
3. Odeslání souboru z datové schránky subjektu do datové schránky příslušného úřadu.

Podrobnější popis:

Vlastnímu elektronickému podání předchází příprava souboru pro státní správu – generování, kontrola, uložení, s možností velmi jednoduchého načtení do aplikace státní správy. Složitěji řečeno, pro všechny písemnosti, které lze podávat elektronicky, generuje program TaxOff2 soubor XML (v předepsaném formátu dle požadavků metodiky státní správy, viz popisy struktur EPO2 MF ČR a ČSSZ). Programy TaxOff2 díky vestavěným kontrolám vycházejícím především z testování autorů programů umožňuje odchycení většiny problémů které by mohly při sestavení tvrzení nastat. Novinkou z podzimu 2013 je, že program TaxOff2 umožňuje uživateli online jediným kliknutím zajistit detailní kontrolu připraveného souboru XML přímo pomocí kontrol aplikace EPO2 státní správy aniž by přitom bylo nutné manuálně soubor importovat do aplikace státní správy – výsledkem této kontroly je protokol s detailním popisem chyb pro jejich snadné odstranění v TaxOff2 před vlastním elektronickým podáním. Je tak zaručeno, že následné kroky (podpis a odeslání) souboru XML proběhnou správně. Vygenerovaný soubor XML včetně protokolu o chybách je uložen na disku dle požadavku uživatele (viz nastavení programu TaxOff2).

1. Podpis a odeslání souboru na elektronickou podatelnu

Tento krok je určen uživatelům programu - majitelům elektronického podpisu vystaveného zaručenou certifikační autoritou. Uživatel může na základě zplnomocnění svým klientům – daňovým subjektům tvrzení, které jim sestavuje, podepsat svým elektronickým podpisem a odeslat je za ně na elektronickou podatelnu. Program v tomto kroku vytvoří pro soubor XML předepsanou obálku, soubor podepíše a odešle na elektronickou podatelnu, která vrátí programu výsledek o přijetí. Program dále umožňuje formou komunikace s daňovým portálem sledování stavu souboru XML až do jeho úplného zpracování příslušným správcem daně.

NASTAVENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST
Není potřeba nic nastavovat, program nabídne před podepsáním výběr osobních certifikátů instalovaných do operačního systému. V případě, že chcete podepisování automatizovat, je nutné vyplnit údaje o osobním certifikátu, viz hlavní menu Nastavení->Nastavení funkčnosti, záložka „Elektronické podání“, sekce „Osobní certifikát“.

2. Odeslání souboru z datové schránky uživatele programu (v roli zástupce subjektů) do datové schránky příslušného úřadu

Elektronické podání přes datové schránky, určeno uživatelům, kteří nemají zakoupený elektronický podpis a současně jejich klienti – daňové subjekty, kterým sestavují tvrzení nemají datovou schránku (v praxi drtivá většina fyzických osob). Program v tomto kroku soubor XML dle technických požadavků státní správy připraví a odešle z datové schránky uživatele programu do datové schránky příslušného úřadu, která vrátí programu výsledek o přijetí. Program dále umožňuje formou správy datové schránky uživatele kontrolu stavu podání.

NASTAVENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST
Pro zprovoznění datové schránky uživatele je potřeba vyplnit přístupové údaje k datové schránce, viz hlavní menu Nastavení->Nastavení funkčnosti, záložka „Elektronické podání“, sekce „Datová schránka uživatele pro odeslání písemnosti“.

3. Odeslání souboru z datové schránky subjektu do datové schránky příslušného úřadu

Elektronické podání přes datové schránky, určeno uživatelům, kteří nemají zakoupený elektronický podpis v případě, že jejich klienti – daňové subjekty, kterým sestavují tvrzení mají datovou schránku (v praxi drtivá většina právnických osob). Program v tomto kroku soubor XML dle technických požadavků státní správy připraví a odešle z datové schránky klienta – daňového subjektu do datové schránky příslušného úřadu, která vrátí programu výsledek o přijetí. Program dále umožňuje formou správy datové schránky uživatele kontrolu stavu podání.

NASTAVENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST
Pro zprovoznění datové schránky subjektu je potřeba vyplnit přístupové údaje k datové schránce v adresáři, viz menu Subjekt->Oprava, záložka „Základní údaje“, sekce vpravo dole.


--
Vytvoření souboru XML je možné pouze v předmětném formuláři v nabídce Elektronické podání->Generování písemnosti. Následné elektronické podání je dostupné jak přímo ve formuláři (nabídka menu Elektronické podání->Elektronický podpis, odeslání na podatelnu), tak ze základní obrazovky programu z panelu Sestavené formuláře, kde pravým klikem myši na předmětném záznamu (přiznání) vyvoláte kontextové menu a z něj zvolíte nabídku Elektronická komunikace.

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2020 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net