Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

Wines


Systém WINES je určen středním i menším společnostem všech typů s rozsáhlými nároky na variabilitu procesů a výstupů.
 
Zajišťujeme licence, instalace, konfigurace, proškolení obsluhy a dohled nad bezproblémovým provozem systému WINES u klientů případně dálkovou správou.
 
Software pravidelně aktualizujeme v souvislosti s legislativním procesem. 
 
Páteř systému tvoří základní modul účetnictví, obsahující prvky pro okamžité použití (například vzorovou účtovou osnovu, číselné řady, předkontace, formuláře pro interní doklady), s integrovanými moduly Pokladna, Banka, Převodní příkazy, Obecné účtování, Hlavní kniha, DPH a souhrnné hlášení, Kniha faktur, Saldokonto, Kompenzace.
 
K dispozici jsou dva rozšiřující moduly:
 • s integrovanými moduly Rozbory, Výkazy, Upomínky
 • s integrovanými moduly Penalizace, Režie, Nedokončená výroba

V návaznosti a s automatizovaným účtováním jsou k dispozici další základní moduly:
 • Majetek s integrovanými moduly Investiční majetek, Drobný majetek, Zvířata
 • Zásoby s integrovanými moduly Sklady, Objednávky, E-maily
 • Pracovníci s integrovanými moduly Mzdy, Personalistika

Systém je konstruován na databázovém serveru Microsoft SQL server. Provozovat lze v menších společnostech s bezplatnou verzí SQL Express.

 

Volná verze


umožňuje max. 100 položek v hlavní knize, 2 zaměstnance s neukončeným prac. poměrem, 20 nenulových skladových položek a 5 nevyřazených majetků v evidenci.

Instalaci na jeden počítač a základní nastavení parametrů provádíme zdarma, v případě zájmu prosím vyplňte poptávkový formulář.


Kompatibilní s operačními systémy
Windows X-8-7

Služby a ceny


Licence integruje veškeré součásti profesionálního využití produktu včetně nároků na aktualizace systému a zabezpečení uživatelské podpory.

Pro roční podporu systému (všechny moduly) se pohybuje cena za licenci pro jednoho uživatele v rozmezí od 11 do 26 tis Kč u verze umožňující max. 9 současně přihlášených uživatelů. U verze od 10 a více uživatelů je cena pro jednoho uživatele od 39 tis Kč.

 
K dispozici jsou aplikační služby, které uživatelům podle jejich konkrétních požadavků pomohou se zavedením i následnou údržbou systému:
 • Instalace programů a jejich nových verzí.
 • Převod dat ze systému PROFES a U2UCTO v plném rozsahu.
 • Poskytování školení a konzultací k novým verzím programů.
 • Poskytování školení a konzultací ke změnám legislativy a metodiky zpracování.
 • Změny nastavení a parametrů systému dle požadavků zákazníka.
 • Online podpora pro obsluhu systému (elektronicky i telefonicky).
 • Převzetí požadavků od obsluhy systému na změny v programech či dokumentacích.

Cena aplikačních služeb je účtována hodinovou sazbou (700 Kč) dle výkazu o provedení prací, nebo formou předplacení zvýhodněného balíčku služeb

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net