Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

September 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za III. kalendářní čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
27
28
29
 • Splatnost 3. splátky daně z nemovitostí
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
30
 
 
 

Aktuální termín 9/27/2021

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen

Elektronické podání písemností s ověřením identity jménem a heslem do datové schránky

Zveřejněno : 11/25/2015, kategorie : Software TaxOff
Elektronické podání na Daňovém portále, služba: 

Odeslání písemnosti s ověřením identity jménem a heslem do datové schránky

Týká se pouze poplatníků či jejich zástupců, kteří nemají či nechtějí pro podání tvrzení využít elektronický podpis.
Výhoda této služby, oproti běžnému podání přes datovou schránku, je zjevná. Spočívá v tom, že po úspěšném odeslání tvrzení touto formou poplatník obdrží ihned "Potvrzení o podání písemnosti".
Zatímco u podání přes datovou schránku proces končí stažením dodejky z datové schránky a pak se čeká, až do datové schránky odesilatele dorazí potvrzení od správce daně, což je většinou v řádu několika týdnů.

Po zařazení služby do EPO jsme proto byli některými uživateli programu TaxOff2 dotazováni, zda tuto službu budeme integrovat jako jednu z možností elektronického podání i do programu TaxOff2. 
Bohužel to nelze, i přesto jsme vznesli na MF ČR dotaz, viz aktualita ze dne 4.11.2015.

Zde je vyjádření z MFČR, ze dne 24.11.2015:

--
Ze SW třetích stran není možné odeslat, resp. podepsat podání pomocí volby „ověření identity podatele způsobem, kterým se hlásí do Datové schránky“, jelikož podmínky použití služby AS PVS neumožnuji zprostředkovat službu třetím stranám.
Při autentizaci ověření identity dochází ke komunikaci mezi jednotlivými servery MV a GFŘ na základě systémových certifikátů.


Jaroslav Skrypynec
Generální finanční ředitelství
Technická podpora aplikací Daňového portálu www.daneelektronicky.cz
--


Program TaxOff2 umožňuje tyto způsoby elektronického podání:
 • generování datového souboru (XML) dle struktur k písemnosti vyhlášených MF ČR
 • online kontrola na Daňovém portále, funkce plně využívá kontrol EPO, včetně uložení "Protokolu o výsledku kontrol" (TXT)
dále buď:
 • podpis a odeslání na Daňový portál, včetně uložení "Potvrzení o podání písemnosti" (PDF)
 • následné dotazování na stav zpracování u správce daně, včetně uložení "Protokolu" (PDF)
anebo:
 • podání z volitelné (subjekt, zástupce) datové schránky do datové schránky finančního úřadu, včetně uložení "Datové zprávy" a "Dodejky" (ZFO) 

Akce popsané v 1 odrážce = 1 tlačítko v programu.
Vzdálená komunikace s Daňovým protálem při kontrole písemnosti probíhá přes interní platný kvalifikovaný systémový certifikát společnosti U2Brno s.r.o. (vydavatel PostSignum).


Šťastný Daniel, Martin
metodika a podpora TaxOff

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net