Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

July 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (s odkladem)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 • Splatnost spotřební daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za II. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za červen
 • Podání přiznání k dani spotřební za červen
 • Splatnost spotřební daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
25
26
27
28
29
30
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen
31
 
 
 
 

Aktuální termín 7/22/2024

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 2/26/2019, kategorie : Software TaxOff
K dispozici doplněk 03 k aktualizaci 106:

+
Doplněny výpočty a kontroly u daní z příjmů fyzických i právnických osob a u výkazu CashFlow 
od roku 2018.

Zprovozněny formuláře pro podání daňových tvrzení v průběhu roku 2019

+
Přiznání k dani z příjmů právnických osob + Statistické výkazy.
+
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob + Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze.
+
Přehled zdravotního i sociálního pojištění OSVČ.
+
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
+
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.
+
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů.
+
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
.
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního / 
ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 

Aktualizovány číselníky

Aktualizován byl číselník Banky.
 

Zapracována nová legislativa v oblastech

Daně z příjmů a Sociální pojištění.

 

 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net