Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

29 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

březen 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
 • Podání vyúčtování daně z příjmů FO se závislé činnosti a funkčních požitků a splatnost doplatku
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
 • Splatnost spotřební daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za únor
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za únor
25
 • Splatnost spotřební daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
26
27
28
29
30
31

Aktuální termín 25.3.2019

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za únor
 • Podání přiznání k dani spotřební za únor
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 26.2.2019, kategorie : Software TaxOff
K dispozici doplněk 03 k aktualizaci 106:

+
Doplněny výpočty a kontroly u daní z příjmů fyzických i právnických osob a u výkazu CashFlow 
od roku 2018.

Zprovozněny formuláře pro podání daňových tvrzení v průběhu roku 2019

+
Přiznání k dani z příjmů právnických osob + Statistické výkazy.
+
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob + Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze.
+
Přehled zdravotního i sociálního pojištění OSVČ.
+
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
+
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.
+
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů.
+
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
.
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního / 
ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 

Aktualizovány číselníky

Aktualizován byl číselník Banky.
 

Zapracována nová legislativa v oblastech

Daně z příjmů a Sociální pojištění.

 

 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2019 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net