Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

30 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Splatnost celé daně z nemovitých věcí (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
 • Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
25
26
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 
 
 
 

Aktuální termín 6/9/2020

 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 5/31/2019, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk 01 k aktualizaci 107, opravy:

+
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Nedala se zaškrtnout příloha Potvrzení o vyplacených příjmech na sražené dani, ani vyplnit počet stran a listů této přílohy.
Opraveno.

+
Přiznání k dani z přidané hodnoty
U založení tvrzení pro měsíční plátce, pokud se jednalo o první záznam v roce 2019, program chybně uvedl do záhlaví, namísto měsíce, pro který bylo tvrzení založeno, hodnotu „00“.
Opraveno.

Nové funkce

+
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Doplněna kontrola hodnoty ročního úhrnu čistého obratu uvedeného v řádku 1 přílohy K II. oddílu na hodnotu čistého obratu ve výkazu Výsledovka.
Detailní popis řešení k dispozici uživatelům programů v dokumentaci změn.

+
Účetní výkazy
Doplněny kontroly pro sestavení výkazů Přehled o změnách vlastního kapitálu a pro CashFlow
Detailní popis řešení k dispozici uživatelům programů v dokumentaci změn. 

Zapracována nová legislativa v oblastech

Správa daní, Daně z příjmů, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Daň z přidané hodnoty, Hazardní hry.

 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2020 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net