Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

30 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Splatnost celé daně z nemovitých věcí (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
 • Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
25
26
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 
 
 
 

Aktuální termín 6/9/2020

 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 1/4/2020, kategorie : Software TaxOff

K dispozici aktualizace 110:

Zprovozněny formuláře pro sestavení za rok 2019

+
Přiznání k dani silniční.
Vyúčtování daně z příjmů fo ze závislé činnosti.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob  - NOVÝ, související účetní výkazy.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob NOVÝ, související účetní výkazy.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze - NOVÝ.
Přehled zdravotního pojištění - NOVÝ.
Přehled sociálního pojištění - NOVÝ.
 

Zprovozněny formuláře pro sestavení v průběhu roku 2020

+
Přiznání k dani silniční.
Přiznání k dani z nemovitých věcí.
Placení DNEM přes SIPO.
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Registrace.
Obecná písemnost.
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ,

Drobná doplnění pro víceuživatelské verze

+
Pro Správce, do tabulky pro převod subjektů mezi uživateli doplněno pole RČ/DIČ.
+
Pro uživatele, doplněno pole „Uživatel“ pro lepší orientaci o příslušnosti sestavených formulářů.

 

Zapracována nová legislativa v oblastech

Daň z nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty.

Aktualizace číselníku Banky a EPO číselníky STAT_SAZBA, OBCE, OSV_POZ, KOEF_JED, KOEF_STA, KOEF_POZ, KOEF_k15, DNESAZ, PFO, KATUZ, CENA_KU, DNEPDUOS, OSV_POZ.


 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2020 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net