Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

July 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (s odkladem)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za II. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za červen
 • Podání přiznání k dani spotřební za červen
 • Splatnost spotřební daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
26
27
28
29
30
31
 

Aktuální termín 8/2/2021

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 1/21/2020, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk 02 k aktualizaci 110:

Zprovozněny formuláře pro sestavení v průběhu roku 2020

+
Přiznání k DPH.
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Souhrnné hlášení k DPH.
HLÁŠENÍ k DPH o dodání i o pořízení nového dop. prostředku.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Statistické výkazy.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze.
Přehled OSVČ zdravotního pojištění.
Přehled OSVČ sociálního pojištění.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák.586/1992 Sb..
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů.
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

+
Aktualizace číselníku Finanční úřady, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, Typy písemností, Statistiky obcí a také zapracována opravná aktualizace některých číselníků EPO s koeficienty k dani z nemovitostem 2020.


Doplnění (programové novinky)

+
Přiznání k dani z nemovitých věcí 2020
U přebírání koeficientů z číselníků doplněn přehled, kde jsou zobrazeny zjištěné koeficienty/sazby podle parcel zapsaných v rozpisech.
Program také nově pohlídá, aby v rámci listu nebyly zapsány parcely s různými koeficienty, k tomuto jevu může docházet, přijde na to, jak ta která obec s koeficienty pracuje.
V případě, že tato situace nastane, je potřeba přiznání k dani vhodně upravit (smazat parcely z listu a zapsat je na nový list…)

 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net