Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

30 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Splatnost celé daně z nemovitých věcí (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
 • Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
25
26
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 
 
 
 

Aktuální termín 6/9/2020

 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 1/21/2020, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk 02 k aktualizaci 110:

Zprovozněny formuláře pro sestavení v průběhu roku 2020

+
Přiznání k DPH.
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Souhrnné hlášení k DPH.
HLÁŠENÍ k DPH o dodání i o pořízení nového dop. prostředku.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Statistické výkazy.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zkrácená verze.
Přehled OSVČ zdravotního pojištění.
Přehled OSVČ sociálního pojištění.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák.586/1992 Sb..
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů.
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

+
Aktualizace číselníku Finanční úřady, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, Typy písemností, Statistiky obcí a také zapracována opravná aktualizace některých číselníků EPO s koeficienty k dani z nemovitostem 2020.


Doplnění (programové novinky)

+
Přiznání k dani z nemovitých věcí 2020
U přebírání koeficientů z číselníků doplněn přehled, kde jsou zobrazeny zjištěné koeficienty/sazby podle parcel zapsaných v rozpisech.
Program také nově pohlídá, aby v rámci listu nebyly zapsány parcely s různými koeficienty, k tomuto jevu může docházet, přijde na to, jak ta která obec s koeficienty pracuje.
V případě, že tato situace nastane, je potřeba přiznání k dani vhodně upravit (smazat parcely z listu a zapsat je na nový list…)

 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2020 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net