Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

February 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
26
27
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
28
29
 
 
 

Aktuální termín 2/26/2024

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 4/15/2020, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk 01 k aktualizaci 112:

Doplnění (programové novinky)

Formulář Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, včetně Čestného prohlášení

Příspěvek 500 korun denně je vyplácen za období od 12. března do 30. dubna.
Jde celkem o 50 dní a 25 tisíc korun maximálně. Týká se OSVČ s podnikáním jako hlavní činnost a částečně i ti, pro něž je podnikání vedlejší činností a:
-          pobírají invalidní nebo starobní důchod,
-          jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené,
-          pečují o zdravotně postiženou osobu,
-          připravují se na budoucí povolání (studenti),
-          pracují na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně podnikají (mají živnostenský list a působí jako OSVČ i na vedlejší činnost).

Příspěvek se ale týká i lidí, kteří podnikají sezonně, podmínkou je, že činnost pozastavili až po 31. srpnu 2019 a v období od 12. března do konce dubna 2020 svou činnost opět nastartovali. Nárok pak mají na poměrnou část, tedy počet dní v tomto období krát 500 korun.
Vyplacení kompenzačního bonusu je možné i pro jednatele firem, pokud jde o aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka.
A nárok mají i spolupracující osoby, pokud jde u nich o činnost hlavní, nebo manželky či manželé, pokud nejde o zaměstnance.
Příspěvek není určen pro OSVČ, které jsou vedle podnikání zaměstnáni.

Mimo standardní programové funkce pro odeslání přes datovou schránku nebo klientovi emailem, anebo přímo na Daňový portál s využitím Obecné písemnosti jsou doplněny i další funkce pro podání:

Podání emailem, PDF s naskenovaným podpisem
Nová funkce k této Žádosti, adresát je Správce bonusu dle ÚZP.
U subjektu v adresáři musí být uložen naskenovaný podpis, aby jej program mohl doplnit na Žádost, případně na Čestné prohlášení, pokud je sestavována Žádost zástupcem.
V případě sestavení Žádosti zástupcem musí být u zástupce uložen naskenovaný podpis v tabulce zástupců a zástupce musí být k subjektu přiřazen. 

Podání emailem, PDF s elektronickým podpisem
Nová funkce k této Žádosti, adresát je Správce bonusu dle ÚZP.
V nastavení programu musí být uložen platný elektronický podpis uživatele. V případě, že je uživatel současně i zástupcem sestavujícím Žádost, u subjektu v adresáři:
-  buďto musí být uložen naskenovaný podpis, aby jej program mohl doplnit na Čestné prohlášení,
- anebo musí zástupce Čestné prohlášení subjektu zaslat, aby jej tento podepsal a vrátil zástupci k podání Žádosti.

Odeslání Čestného prohlášení klientovi e-mailem
Nová funkce k této Žádosti, adresát je subjekt.
Týká se sestavení Žádosti uživatelem programu, zástupcem, pokud subjekt neposkytl zástupci naskenovaný podpis pro uložení do programu TaxOff-X.
Subjekt musí po obdržení emailu od zástupce Čestné prohlášení vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat zpět zástupci. Uživatel programu musí takto zkompletované Čestné prohlášení uložit jako obecnou přílohu k Žádosti. Teprve poté může Žádost s přílohou odeslat jednou z možných variant.
 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.
 

Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net