Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

May 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 • Splatnost spotřební daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
 • Splatnost spotřební daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za duben
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za duben
25
26
27
28
29
30
 • Splatnost celé daně z nemovitých věcí (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
 • Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
31
 
 
 
 
 
 

Aktuální termín 5/10/2021

 • Splatnost spotřební daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 3/13/2021, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk k aktualizaci 117:

Doplnění (programové novinky)

Přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
+
S ohledem na nové znění §136 Daňového řádu, doplněn do Nastavení nový parametr Podání tvrzení před prodlouženou lhůtou na kartě Termín podání. Zatržení nového parametru má vliv na určení termínu podání, splatnosti doplatku daně a záloh vyplývajících z podání tvrzení.
+
Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu od února 2021
Zařazen nový formulář žádosti dle nového zákona č. 95/2021.
+
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zák. 586/1992 Sb.
V návaznosti na úpravy v aplikaci EPO MFČR doplněna nová položka (věta H) 23. rok úhrady poplatníkovi/ rok zaúčtování od 2021 (včetně).
+
Nový šifrovacího certifikát ČSSZ
Doplněna instalace nového šifrovacího certifikátu ČSSZ.
 

Zapracována nová legislativa v oblastech

Správa daní a poplatků, Daně z příjmů, Sociální pojištění, Daň z nemovitých věcí, Ostatní.
 
+
Aktualizace číselníků
Banky a Katastrální úřady..
 

 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOffU2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net