Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

September 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za III. kalendářní čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
27
28
29
 • Splatnost 3. splátky daně z nemovitostí
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
30
 
 
 

Aktuální termín 9/27/2021

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 5/15/2021, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk k aktualizaci 118:

Doplnění

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu
Doplněno další období od 1.5.2021 do 31.5.2021, včetně doplnění pokynů k sestavení do helpu.

Tip jak vytvořit Žádost
Formulář je dostupný pro období 2021, v oblasti daně z příjmů fyzických osob (DPFO):
Zrychleně lze formulář vyvolat klepnutím pravou myší na ikonu DPFO a následným výběrem z rychlé nabídky Žádost o kompenzační bonus.
V programu TOX jsou samozřejmě dostupné všechny verze žádosti, kterých bylo několik.
V období 2021 je jako výchozí nastaven formulář COVI_3_U2B.1 Žádost o kompenzační bonus, což je nejnovější varianta formuláře žádosti, platná nyní pro únor a březen 2021. 
Při založení záznamu žádosti:
je potřeba před vytvořením záznamu zvolit, zda jde o žádost pro OSVČ nebo pro společníka s.r.o., pro které bonusové období se žádost podává. Následně tedy již nelze přímo v Žádosti toto měnit.
Program TOX neumožňuje sestavit
- jednu žádost současně pro OSVČ i společníka s.r.o..
- žádost pro osobu vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.


Nově: Identifikace klienta (daňového subjektu, či jeho zástupce)

Pro průkaz totožnosti doplněny nové položky typ, platnost a vydáno. A to jak do Adresáře subjektů na kartu Základní údaje, tak i na kartu Zástupci subjektů.
Dále doplněny funkce pro automatické upozornění na končící platnost identifikačního průkazu do Nastavení funkčnosti uživatele, výchozí stav je nezatrženo, 30 dní. Pokud je tento nový parametr zatržen, vždy po spuštění programu je aktivována funkce pro kontrolu expirace dokladů a pokud jsou nalezeny odpovídající subjekty, jsou zobrazeny v tabulce odkud je možno údaje o dokladu upravit.
Funkci lze rovněž vyvolat z hlavního menu programu Doplňky/Přehledy/Expirace průkazů totožnosti.
 
 
+
Novelizace legislativy 

Daně z příjmů, Sociální pojištění, Zdravotní pojištění.


+
Aktualizace číselníků 
Banky
 – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 19. týdnu t.r.
EPO číselníky KOEF_POZ, KOEF_STA – aktualizováno dle změn v EPO MFČR ze dne 4.5.2021
.


 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net