Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

32 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 
 

Aktuální termín 6/27/2022

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 7/1/2021, kategorie : Software TaxOff

K dispozici aktualizace 120

Identifikace klienta - doplněn formulář (dle zákona č. 253/2008 Sb.)

Do formuláře pro identifikaci, který se mírně liší pro subjekty fyzické osoby od formuláře pro právnické osoby, lze buďto načíst hodnoty z Adresáře, anebo od zástupce/zástupců, kteří jsou k subjektu přiřazení v Adresáři na kartě Přiřazení zástupci, hodnoty lze v případě zastupování zadat či korigovat.
Ve složitějších případech zastupování, kdy jde o zástupce právnickou osobu, která má jako statutární zástupce více osob, například i další právnickou/ké osoby, je potřeba pro zastupovaného klienta (subjekt) vytvořit více formulářů pro identifikaci, podle počtu skutečných zastupujících fyzických osob. Všechny vytvořené záznamy v programu TOX jsou proto rozlišeny ve Specifikaci podle jména a příjmení.
Formulář pro identifikaci je potřeba doplnit o povinné přílohy k prokázání totožnosti a další…. tyto lze samozřejmě k formuláři připojit formou obecných příloh. Pokud se jedná o podepsané naskenované dokumenty, lze pak využít funkci pro kompletní opis do jednoho PDF. V případě, že všechny nebo některé dokumenty jsou podepsány elektronicky, je nutné je evidovat samostatně.
 
+
Statistické výkazy pro podnikatele dle Vyhl. 500/2002 od roku 2020
Do vzorové účtové osnovy výchozí byly nově doplněny účty:
258000 - Směnky k inkasu 
452000 - Rezerva na důchody a podobné závazky
643000 - Přijaté dary v provozní oblasti
…včetně algoritmů výpočtu do všech dotčených výkazů.

+
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro sestavení a podání tvrzení od roku 2020.
Panel spolupráce osob pod §7 v rámci Přílohy 1, v automatickém propočtu byl letitý problém, kdy se u metody „účetnictví“ uzávěrkové operace nesprávně vypočetly bez ohledu na výsledek hospodaření jak do ř. 107, tak i ř. 108. 
Opraveno, nyní program nejprve vypočte celkovou hodnotu pro výpočet spolupráce (tedy ř. 104 + ř. 105 – ř. 106) a podle toho, zda je výsledek kladný nebo záporný provede výpočet do jednoho z řádků 107 nebo 108.
 
+
Aktualizace šifrovacího certifikátu U2Brno
Do programu aktualizován šifrovací certifikát, který zabezpečuje online kontrolu správnosti sestavení na portálu EPO2.
Jedná se o funkci Kontrola písemnosti na panelu Elektronické podání.

+
Formuláře oblasti DPH v roce 2021
Doplněna možnost nastavit při založení formuláře finanční úřad i následně po založení jej změnit.

 

+
Novelizace legislativy 

Sociální pojištění, Ostatní.

+
Aktualizace číselníků 
Banky
 – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 27. týdnu t.r.


.
 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2022 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net