Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

February 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
26
27
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
28
29
 
 
 

Aktuální termín 2/26/2024

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 11/22/2021, kategorie : Software TaxOff

K dispozici aktualizace 121

Doplněny nové formuláře pro paušální režim:

Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu
Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu
Oznámení o ukončení paušálního režimu

+
Daň z příjmů právnických osob, doplněna nová kontrola na nulovou daň na výkaz Zisků a ztrát.

+
Daň z příjmů fyzických osob, doplněny nové vzory formulářů pro sestavení zkráceného přiznání.

+
Úpravy v oblasti DPH - nový vzor formuláře k DPH, nové kontroly a vazby.

+
Pověření k eSlužbám ČSSZ - nový formulář: 
Fyzická osoba nebo OSVČ může tiskopisem nově bzařazeným do TAXOFRF pověřit k eSlužbám ČSSZ jinou fyzickou či právnickou osobu.
Sestavený formulář je po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k vybraným elektronickým službám.
 

+
Novelizace legislativy 

Správa daní, Daně z příjmů, Účetnictví, Daň z přidané hodnoty, Zaměstnanost a mzdy.

+
Aktualizace číselníků 
Banky – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 41. týdnu t.r.
Katastrální úřady – aktualizováno dle změn zveřejněných ČZÚK v 36.,39. a 40. týdnu t.r.
Čísla obcí – aktualizováno dle Vyhlášky 313/2021 (o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů)
 

.
 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net