Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

32 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

May 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
 
 
01
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
 • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů a splatnost doplatku
02
03
04
05
06
07
08
09
 • Splatnost spotřební daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
 • Splatnost spotřební daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za duben
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za duben
25
26
27
28
29
30
 • Splatnost celé daně z nemovitých věcí (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
 • Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
31
 
 
 
 
 

Aktuální termín 5/25/2022

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za duben
 • Podání přiznání k dani spotřební za duben
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
 • Splatnost spotřební daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 1/15/2022, kategorie : Software TaxOff

K dispozici doplněk k aktualizaci 122

Upozornění:

Formuláře pro oblasti DAP budou uvolněny v následném doplňku, u daně z příjmů fyzických osob státní správa dosud nezprovoznila elektronické podání.

Nejen že není možnost v testovacím provozu, nebyla dosud ani uvolněna dokumentace s popisem datové struktury XML k DPFO. 
Obojí máme od GFŘ přislíbeno v příštím týdnu.

V TOX určitě dojde v následném doplňku k uvolnění DPFO, byť prozatím bez elektronického podání.


Úpravy

+
Přiznání k dani silniční
Daňový portál provedl neavizované úpravy v zaokrouhlování daně a osvobození vozidel. Upraveno i v programu TOX.
Doplněna kontrola prostupná na zápis SPZ, na nepovolené znaky ( _ -  / \): 

+
Přiznání k dani z nemovitých věcí
Provedena úprava zaokrouhlení u řádku 224 a 326, dle zákona (§12a) na celé Kč nahoru. 
Dříve to nutné nebylo, protože zaokr. nahoru bylo u ř. 222 a 324 a míst. koef. byla pouze celá čísla. V pokynech k sestavení formuláře to uvedeno není.
 

Nové 

+
Registrace a obecné písemnosti v roce 2022.
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů.

+
DIS v roce 2022.
Daňová informační schránka (DIS) byla v průběhu roku 2021 redukována, již nelze žádat o zřízení, ukončení funkčnosti je avizováno na 28. 2. 2022.

+
Placení DNEM přes SIPO v roce 2022.

+
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ v roce 2022.

Pověření k eSlužbám ČSSZ v roce 2022.

+
Identifikace klienta v roce 2022.

+
Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření v roce 2022.
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů.

+
Přiznání k dani z hazardních her
 
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního i ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů, nahrazen původní formulář a data vložená v průběhu roku 2021 reinstalováno do nové struktury.
 
+
Novelizace legislativy
Správa daní, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Odvody z elektřiny ze slunečního záření.

+
Aktualizace číselníků 
Banky
 – aktualizováno dle změn zveřejněných ČNB v 49. týdnu t.r.
Koeficienty k výpočtům daně z nemovitých věcí..
 

 
Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2022 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net