Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

July 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (s odkladem)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 • Splatnost spotřební daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za II. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za červen
 • Podání přiznání k dani spotřební za červen
 • Splatnost spotřební daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
25
26
27
28
29
30
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen
31
 
 
 
 

Aktuální termín 7/22/2024

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Podpora a aktualizace TaxOff-X

Zveřejněno : 1/24/2022, kategorie : Software TaxOff

Nové 

+
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období 2021.
Zapracovány nové verze formulářů k sestavení včetně pokynů.
Do nápovědy doplněny změny v legislativě.
Elektronické podání na Daňový portál prozatím není na Daňovém portále zprovozněno.
Mimořádně lze podávat elektronicky opis PDF (včetně příloh) prostřednictvím datové schránky.

+
Přehled OSVČ zdravotní pojištění
pro sestavení a podání za zdaňovací období 2021.
Zapracován nový formulář s pokyny.
Upraveny legislativní parametry pro výpočty.
Doplněna varianta pro OSVČ v paušálním režimu, pro OSVČ, která byla v roce 2021 alespoň po část roku poplatníkem v paušálním režimu, ale její daň za rok 2021 není rovna paušální dani (např. má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, stala se zaměstnancem, plátcem DPH nebo došlo k porušení některých dalších podmínek, kdy by daň byla rovna paušální dani).
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě, platné pro rok 202!.
Elektronické podání u přehledu je podporováno nadále dvěma způsoby, buďto odesláním opisu ve formátu PDF (nemusí být elektronicky podepsán) do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny, anebo formou odeslání opisu ve formátu PDF, mailem na e-podatelnu zdravotní pojišťovny. Opis PDF musí být podepsaný elektronickým podpisem, nemusí ale obsahovat ruční podpis pojištěnce.
 
Přehled OSVČ sociální pojištění
pro sestavení a podání tvrzení za zdaňovací období 2021.
Zapracován nový formulář s pokyny.
Upraveny legislativní parametry pro výpočty.
Do nápovědy doplněny i změny v legislativě, platné pro rok 202!.
Elektronické podání na Daňový portál, případně prostřednictvím datové schránky, k dispozici.

+
Aktualizace číselníků 
Banky,
Koeficienty k výpočtům daně z nemovitých věcí.
.


Úpravy

+
Přiznání k dani silniční
Doplněn nový výpis:
Vozidla bez nároku na snížení sazby daně dle §6 odst.6 z důvodů zadání data přeregistrace vozidla
(Daňový portál neumí toto zákonné nařízení zohlednit, nesprávně spočítá nižší daň, výpis slouží jako příloha k DAP)
 
+
Přiznání k dani z nemovitých věcí
Doplněn přenos identifikátoru datové schrány a mobilního telefonu do XML pro elektronické podání.
 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net