Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

April 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám)
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí
15
16
17
18
19
20
21
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22
23
 • Splatnost spotřební daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
24
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za I. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za březen
 • Podání přiznání k dani spotřební za březen
25
26
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
 • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů a splatnost doplatku
30
 
 
 
 
 

Aktuální termín 4/24/2024

 • Splatnost spotřební daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Zveřejněno : 3/22/2023, kategorie : Software TaxOff

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.
Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod, jak využít aplikaci Online finanční úřad na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz).

CO BYSTE MĚLI V PRVÉ ŘADĚ UČINIT?
Pokud jste doposud podávali daňové přiznání v listinné podobě na papírovém formuláři, měli byste si ověřit, zda se na vás nově nevztahuje povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky. V současné době je tato otázka aktuální zejména při podávání daňových přiznání k dani z příjmů.1

NA KOHO SE TEDY NOVÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY VZTAHUJE?
Fyzické osoby by si měly zodpovědět následující otázky:
 1. Byli jste k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?
  • POZOR! Datová schránka byla zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, tedy např. i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.
  • Naopak podnikajícím osobám, které nejsou zapsané v evidenci nebo rejstříku, tedy např. autorům nebo umělcům, datová schránka ze zákona zřízena nebyla, novou povinností podat daňové přiznání elektronicky se tedy nemusí zabývat.
 2. Měli jste v roce 2022, tedy v období, za které podáváte daňové přiznání, příjmy ze samostatné činnosti (vyplňujete ř. 37 daňového přiznání)?
  • POZOR! Pro posouzení není rozhodné, jestli jste měli takové příjmy po celý rok 2022 nebo jen v jeho části (např. jste v průběhu roku 2022 přerušili provozování živnosti, ale ještě před přerušením jste v roce 2022 nějaké příjmy měli).
  • Pokud daňové přiznání podáváte, ale uvádíte v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.
 3. Měli jste v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 nově ze zákona zřízenou datovou schránku?
  • Ministerstvo vnitra zřizovalo datové schránky od 1. 1. 2023 podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku postupně, poslední datové schránky byly zřízeny až v polovině března (příslušným osobám byly zaslány přístupové údaje doporučeně poštou).
  • POZOR! Pokud jste měli před 1. 1. 2023 na vaši žádost dobrovolně zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby, s účinností od 1. 1. 2023 se tato vaše datová schránka stala schránkou zřízenou ze zákona. Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se na vás tedy také vztahuje.
 4. Pokud vám byla datová schránka takto ze zákona zřízena, byla k datu podání daňového přiznání také zpřístupněna?
  • Ke zpřístupnění datové schránky standardně dojde tím, že se do ní poprvé přihlásíte pomocí svých přístupových údajů. Pokud jste se ale do své datové schránky nikdy nepřihlásili, upozorňujeme, že 15. dnem po doručení přístupových údajů byla vaše datová schránka zpřístupněna automaticky.
  • Připomínáme, že k doručení přístupových údajů mohlo dojít nejen tak, že jste si na poště převzali zásilku, ve které vám Ministerstvo vnitra zaslalo přístupové údaje, ale i v případě, že jste si tuto zásilku do 10 dnů od jejího uložení nevyzvedli. V takovém případě se přístupové údaje považují za doručené 10. den od uložení zásilky.
  • POZOR! Ke zpřístupnění vaší datové schránky tedy mohlo dojít i v případech, kdy jste se o uložení zásilky s přístupovými údaji nedozvěděli nebo jste si zásilku do 10 dnů nevyzvedli a do datové schránky jste se nikdy nepřihlásili (v takovém případě nastala tzv. fikce doručení po 10 dnech a po 15 dnech pak fikce zpřístupnění datové schránky).
Jestliže jste si v okamžiku, kdy podáváte daňové přiznání, na všechny čtyři otázky odpověděli ANO, máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

DOPORUČENÍ PRO OSOBY, KTERÉ JIŽ PODALY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V LISTINNÉ PODOBĚ NA PAPÍROVÉM FORMULÁŘI
Na výše uvedené otázky byste si měli odpovědět i v případě, že jste daňové přiznání již podali v listinné podobě na papírovém formuláři a zaslali jej finančnímu úřadu např. poštou (v případě osobního podání na podatelně finančního úřadu pracovníci finančního úřadu tyto skutečnosti kontrolují a měli by Vás na povinnost elektronického podání upozornit). Pokud jste totiž daňové přiznání do 3. 4. 2023 podali v listinné podobě, ačkoliv jste měli zpřístupněnu datovou schránku, pak je nezbytné daňové přiznání podat co nejdříve znovu elektronicky a tím případnou chybu napravit.

Naopak pokud jste daňové přiznání za rok 2022 již podali v listinné podobě a k okamžiku jeho podání jste neměli zpřístupněnou datovou schránku nebo jste v něm jako fyzické osoby neuváděli žádné příjmy ze samostatné činnosti, postupovali jste správně a není třeba daňové přiznání podat znovu elektronicky.

JAKÁ DALŠÍ PODÁNÍ BUDE NUTNÉ ČINIT VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY?
Pro úplnost uvádíme, že se povinnost elektronického podání může týkat také daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, u něhož lhůta pro podání nastala 31. 1. 2023 (pokud jste v době podání měli zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona a coby podnikající fyzická osoba jste nemovitost zařadili do obchodního majetku). Stejně tak se bude tato povinnost vztahovat na vyúčtování, které se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

JAK MÁ SPRÁVNĚ VYPADAT ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ?
Daňové přiznání musí být podáno v .xml formátu. Nestačí tedy poslat např. naskenovaný formulář ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Formulář daňového přiznání v předepsaném formátu můžete snadno vyplnit prostřednictvím portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) a následně ihned odeslat finančnímu úřadu. Nemusíte tedy k odeslání elektronického formuláře použít datovou schránku, při odeslání přímo z aplikace Online finanční úřad jen použijete své přístupové údaje do datové schránky nebo identitu občana (např. Bank ID). Podrobný návod je přílohou této informace.
POZOR! Elektronické podání v tomto případě nelze učinit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (tedy datové zprávy, která je do 5 dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu) ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou povinnost, kdy drtivá většina dotčených osob doposud plnila své daňové povinnosti řádně a včas, pracovníci finančních úřadů budou aktivně využívat neformální způsoby komunikace2, aby vám pomohli s odstraněním případných vadných podání či upozornili vás na tuto novou povinnost.1 Pro úplnost připomínáme, že se tato informace netýká daňových přiznání k DPH, kde lze podat daňové přiznání výhradně elektronicky bez ohledu na to, zda má plátce zpřístupněnu datovou schránku a zda mu byla zřízena ze zákona nebo dobrovolně na základě žádosti.

2 Finanční úřady vás mohou kontaktovat např. emailem, telefonicky či prostřednictvím SMS. V souvislosti s nedávno avizovanými phishingovými útoky a rozesíláním podvodných SMS upozorňujeme, že případná zaslaná zpráva bude mít informativní charakter, nebude od vás vyžadovat odpověď ani nebude obsahovat žádné aktivní odkazy.


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net