Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

February 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
26
27
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
28
29
 
 
 

Aktuální termín 2/26/2024

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

TaxOff – elektronické podání daně z příjmů pro podnikatelské subjekty

Zveřejněno : 3/17/2015, kategorie : Software TaxOff
Článek se zabývá problematikou, jak je aktuálně nutné řešit v případě elektronického podání sestavení přiznání u subjektů, kteří mají povinnost k přiznání doložit údaje z účetní závěrky.

Správci daně až do letoška akceptovali elektronické podání, kde výkazy "Rozvaha" i "Výkaz zisku a ztráty“  byly připojeny v datovém souboru daňového přiznání formou obecné přílohy ve formátu PDF. Tato letitá a zhusta využívaná praxe bohužel letos narazila a s největší pravděpodobností, pokud MF ČR pod tlakem veřejnosti nerozhodne jinak, nebude již nadále možná. Letos v tomto smyslu registrujeme zatím 3 případy, kdy někteří správci daně označili takovéto podání daňového přiznání za vadné (s odkazem na §74 DŘ) a žádají po subjektech odstranění vad podání.

Na naše dotazy z 6.3.2015 k této problematice byly zveřejněny Ministerstvem financí (v pátek 13.3.2015) tyto 2 články:
podání pro právnické osoby
podání pro fyzické osoby

+ 20.3.2015 byla k problematice zveřejněna MF ČR metodická pomůcka pro správce daně.

V praxi to znamená pro osobu odpovědnou za podání přiznání (která má k dispozici výkazy ve formátu PDF) hodnoty z hotových výkazů přepisovat do jiných kolonek.
Náš dotaz na MF ČR ze dne 13.3.2015, od jakého termínu je zaváděna tato nová praxe, byl zodpovězen dne 23.3.2015.

V programu TaxOff je samozřejmě možno pro podnikatelské subjekty účtující v soustavě podvojného účetnictví sestavit výkazy dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb, problematika sestavení je zde velmi podrobně zpracována až po sestavení výkazů ze zůstatků účtů včetně možnosti tyto zůstatky importovat z externího účetního programu. Samozřejmě je v programu vyřešeno i připojení sestavených výkazů do datového souboru XML, tuto problematiku uživatelům programu podrobně popisujeme v samostatném článku Jak správně sestavit účetní výkazy a zajistit jejich elektronické podání v rámci daňového přiznání.

Použít pro sestavení výkazů program TaxOff bylo ovšem až dosud zbytečné, pokud výkazy byly k dispozici z externího účetního systému ve formátu PDF. Proto nyní, s ohledem na aktuální požadavky státní správy, řešíme nově i možnost importu výkazů z externího programu, aby nařízením dotčení uživatelé nemuseli hodnoty otrocky přepisovat z jednoho formátu do jiného. Toto řešení i vyhlášení formátu pro import zveřejníme již brzy, aby funkci mohli využít uživatelé podávající přiznání i v prvním zákonném termínu (1.4.2015).


Výkazy pro banky a finanční instituce (dle Vyhlášky 501/2002), pojišťovny (dle Vyhlášky 502/2002), zdravotní pojišťovny (dle Vyhlášky 503/2002), neziskové organizace (dle Vyhlášky 504/2002) v programu TaxOff sestavit nelze (nikdy ani nešlo).
Pokud je proto pomocí programu TaxOff sestaveno a podáváno elektronicky přiznání i pro tyto typy subjektů, s ohledem na nové požadavky státní správy bude nutné vygenerované XML načíst nejprve do aplikace EPO a výkazy v předepsané podobě doplnit zde.


Doplněním výkazů pro neziskové organizace, které po nás někteří uživatelé poptávali, se chceme zabývat v průběhu 2.kv tohoto roku.

Šťastný Daniel, Martin
metodika a podpora TaxOff

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net