Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

33 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2023
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
26
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 

Aktuální termín 6/9/2023

 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)

Technické výpadky státní správy

Zveřejněno : 4/27/2022, kategorie : Software TaxOff

Upozorňujeme na problémy avizované dnes státní správou:

--
Finanční správa informuje daňovou veřejnost o technických problémech portálu MOJE daně ze dne 25. 4. 2022:

Vzhledem k technickým problémům portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), které neočekávaně nastaly dne 25. 4. 2022 a ztížily možnost podání především daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení a souhrnného hlášení (zejména za období měsíce března 2022 a 1. čtvrtletí 2022), informuje Finanční správa o tom, že daňové subjekty mají možnost podat uvedená podání bez jakýchkoliv sankcí až do 29. 4. 2022.

V souvislosti s tímto nastalým stavem, za který se daňové veřejnosti velmi omlouváme, se však vyskytly případy, kdy daňové subjekty podaly daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení jiným způsobem, než požaduje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Takováto podání je však nutné považovat za neúčinné v souladu s ustanovením § 101a odst. 3 zákona o DPH.

S ohledem na to, žádáme daňové subjekty (plátce DPH nebo identifikované osoby), které učinily předmětná podání jinak, než stanovuje zákon (např. formou .pdf souboru e-mailem, v listinné podobě apod.), aby svá příslušná podání k DPH (daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení) podaly opětovně, a to ve formátu a struktuře (.xml), který požaduje zákon o DPH, prostřednictvím již plně funkčního daňového portálu MOJE daně nebo datovou schránkou, pokud ji má daňový subjekt zpřístupněnu. Takto jsou podání v souladu se zákonem o DPH platná a pro správce daně akceptovatelná (resp. zpracovatelná v očekávané formě a struktuře). Pokud příslušná platná podání budou učiněna do 29. 4. 2022 včetně, tak bude ze strany správce daně původní lhůta pro tato podání (ke dni 25. 4. 2022) považována za zachovanou a tato podání nebudou nijak penalizována. Stejně tak bude pohlíženo na podání učiněná dne 25. 4. 2022 v požadovaném formátu a struktuře (datové zprávy), avšak vyžadující dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu (tzv. e-tiskopisy): Pokud toto potvrzení bude správci daně doručeno do dne 29. 4. 2022 bude příslušné podání považováno za učiněné ve lhůtě.
U podání vztahujících se k DPH, která budou z důvodu technických problémů daňovými subjekty podána po původní lhůtě (tj. po 25. 4. 2022), a to v příslušném formátu a struktuře nejpozději do 29. 4. 2022 včetně, bude původní lhůta pro jejich podání považována za zachovanou.

Za vzniklé komplikace se daňovým subjektům velmi omlouváme. Poplatníci, kteří elektronicky odevzdávali daňové přiznání k dani z příjmů, pak mají na odevzdání čas až do 2. 5. 2022.
-- 


Tyto výpadky se v TaxOff mohly projevit tak, že při odeslání či kontrole písemností docházelo k "zatuhnutí" programu, ale i tak, že k podání vůbec nedošlo, v tom případě Daňový portál nepotvrdil podání a nepřidělil mu ID.
V každém případě doporučujeme zkontrolovat stav všech v pondělí realizovaných podání.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2023 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net