Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

July 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (s odkladem)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za II. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za červen
 • Podání přiznání k dani spotřební za červen
 • Splatnost spotřební daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
26
27
28
29
30
31
 

Aktuální termín 8/2/2021

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

Vydání aktualizace k systému TaxOff

Zveřejněno : 2/19/2016, kategorie : Software TaxOff

Nové formuláře

+
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění v roce 2016.
 
+
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob v roce 2016.
 
+
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2016.
 
+
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro DPH v roce 2016.
 
+
Přihláška k nahlížení do dis v roce 2016.
 
+
Žádost o zřízení daňové informační schránky v roce 2016.
 
+
Plná moc v roce 2016.
 
+
Žádost o zrušení daňové informační schránky v roce 2016.
 
+
Hlášení k záloze na odvod z loterií v roce 2016.
 
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění v roce 2016.
 
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění v roce 2016.
 
Souhrnné hlášení k DPH v roce 2016.
 
+
HLÁŠENÍ k DPH o dodání nového dop. prostředku v roce 2016.
 
+
HLÁŠENÍ k DPH o pořízení nového dop. prostředku v roce 2016.
 
+
Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření v roce 2016.
 
+
Obecná písemnost v roce 2016.
 
+
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015.
 
+
Přehled zdravotního pojištění za rok 2015.
 
+
Přehled sociálního pojištění za rok 2015.
 
+
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou v roce 2016.
 
+
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů v roce 2016.
 
+
Přihláška k registraci - plátcovy pokladny v roce 2016.
 
+
Žádost o zrušení registrace v roce 2016.
 
+
Přihláška k registraci DPH v roce 2016.
 
+
Přiznání k DNEM za rok 2016.
 
+
Placení DNEM přes SIPO za rok 2016.
 
+
Přihláška k registraci FO za rok 2016.
 
+
Přihláška k registraci PO za rok 2016.
 
+
Oznámení o změně registračních údajů za rok 2016.
 
 

Doplnění funkcí

+
Novinky ve výše uvedených formulářích:
Legislativa je již přímo součástí nápovědy, odkazy na zákony z nápovědy aktivují platné znění zákonů pro rok 2016.
Veškeré výstupy (PDF, XML, TXT, atd…) jsou pojmenovány dle nastavení a ukládány dle nově zprovozněného systému správy souborů. 
V menu formuláře je nově nabídka Další nabídka/Správa dokumentů, odkud je panel pro správu archivních dokumentů také dostupný.

+
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 
Při importu externího XML z některých účetních systémů (například Money S3 nebo MRP) program TaxOff namísto načtení dat oznámil: „Importovaný soubor nemá odpovídající strukturu“. Problém byl v hlavičce souboru XML, kde byly uvedené i popisné údaje o autorovi a verzi zdrojového software a sekce s popiskou XSD-schematu, kterou program TaxOff neakceptoval. Doplněno, nyní lze importovat i XML soubory s těmito popisnými údaji.
Kontrolní čísla uvedená ve větě C byla původně definována jako celá čísla bez desetinného rozvoje. Mohl nastat problém při importu dat z XML s desetinnými čísly ve větě C. Opraveno, struktura položek věty C nyní povoluje 2 desetinná místa.
V návaznosti na kontroly v aplikaci EPO MF ČR, pro záznamy ze sekcí A1, A4, B1, B2 doplněna kontrola na hodnotu v položce DIČ, musí obsahovat číslice (0 až 9), pokud obsahuje i jiný znak, jde o nepropustnou chybu.
Úprava pro podání „rychlá odpověď na výzvu“ typu P (Potvrzuji správnost naposledy podaného KH) generuje se XML-soubor s omezeným obsahem, přičemž toto podání je nyní (od aktualizace 231) identifikováno jako následné hlášení – v souladu s aplikací EPO, která toto vyžaduje. Podání je proto označeno jako následné a to bez ohledu na to, jak byl záznam založen (řádné/opravné), rychlou odpověď na výzvu lze takto pohotově generovat přímo z řádného hlášení, kterého se výzva týká.
 
+
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Zapracována změna metodiky u rozlišení pro položku „12  – Transakce uskutečněné se spojenými osobami“, takto: Na kartu subjektu Základní údaje (od roku 2015 výše) doplněn k této položce, namísto dosavadního dotazu Ano/Ne, číselník pro kódy transakcí A-N-T-Z. V reinstalaci aktualizace 231 vyřešeno tak, že pokud je u subjektu hodnota Ano, změní se na kód A, pokud je zde hodnota Ne, změní se na kód N. V případě jiného kódu, je nutné provést změnu na kartě Základní údaje. Pokud je již DAP sestaveno a zablokováno, je potřeba odblokovat a otevřít, tím dojde k načtení správného kódu.
 
+
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Strana 4, u položek Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky podle školského zákona a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění byl v opisu PDF počet listů příloh prohozen. Opraveno. V souboru XML pro elektronické podání bylo toto OK.
 
+
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Zapracován nový vzor formuláře včetně dodatku k pokynům. Jedná se o metodické rozšíření možnosti podání u dodatečného DAP: „dodatečné daňové přiznání se podává pouze v úplném tvaru, tj. s uvedením všech nemovitých věcí poplatníka v územním obvodu téhož správce daně“ 
Nově MFČR definovalo tzv. „zkrácené dodatečné“ a umožňuje listinnou formu podání pouze změnových listů, což dosud nešlo. Samozřejmě, při elektronickém podání se vždy podává celé DAP, to zůstává beze změn. Programově se u TAXOFF2 nic nemění, varianta vytisknout pouze změnové listy byla (na vlastní odpovědnost uživatele) i u dodatečného DAP zpracována před cca 20 lety.
 
+
HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O DANI Z PŘÍJMŮ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU V ROCE 2016
Aktualizovány číselníky pro položky:
    09 Typ poplatníka
    15b Typ daňové evidence
    16 Typ adresy
    20 Druh příjmů (nový číselník)
    22 Sazba daně (nový číselník)
Elektronické podání je v rámci EPO2 v provozu od 17.2.2016, v programu TaXoFF2 rovněž zpracováno. V EPO2 je ale ještě problém s textovou přílohou, který připomínkujeme na MF ČR, prozatím jsme ji do XML vyřadili.


Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.

 

Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff


U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net