Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

July 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmů a splatnost doplatku daně (s odkladem)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za II. čtvrtletí
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za červen
 • Podání přiznání k dani spotřební za červen
 • Splatnost spotřební daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
26
27
28
29
30
31
 

Aktuální termín 8/2/2021

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

Vydání doplňku k aktualizaci systému TaxOff

Zveřejněno : 3/10/2016, kategorie : Software TaxOff

Novinky v doplňku 01+02 k aktualizaci 231:

+
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PODLE § 101C A NÁSL. ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY:
Funkce z Další nabídka->Kontroly firem v rámci kontrolního hlášení->Hromadná Kontrola na správnost DIČ, v případě přetížení serveru VIES, mohla havarovat. Program TaxOff2 pak bylo nutné restartovat.
Doplněna funkčnost pro stav přetížení serveru VIES, nyní vyskočí oznámení, že server VIES je přetížen žádostmi. Po odklepnutí lze funkci aktivovat znova. 

+
STATISTICKÉ VÝKAZY PRO ROK 2015 PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, DLE VYHLÁŠKY 504/2002 SB.:
Do Nastavení zařazen nový parametr „Ve výkazu Výsledovka neprovádět kontrolu HV na Rozvahu“, v případě jeho zatržení je kontrola považována za splněnou, i když se HV ve výkazech neshoduje.
Slouží pro případy, kdy nelze z Rozvahy korektně zjistit HV, tedy při přeúčtování zisku na jiné účty než 931, 932 (např. když účetní jednotka přeúčtovává zisk na tvorbu fondu a účtuje úhradu ztráty zřizovatelem).
Výpočet HV i čistého obratu u přiřazení vazby na sadu výkazů v DAP byly chybné, opraveno.

+
Přiznání k dani z příjmů právnických osob:

Zpřístupněn stávající formulář s pokyny a letáky i v roce 2016. Účetní výkazy ještě k dispozici nejsou, platí dříve avizovaný termín k 18.3.2016

+
HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ O DANI Z PŘÍJMŮ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU V ROCE 2016:

 • Nový číselníky Měny pro položky 25 a 31a.
 • Doplněny výpočty pro položky 27-28-29a
 • Doplněna tabulka pro rozpis 3. a další úhradě sražené daně 
 • Doplněna kontrola na hodnotu daně ve sl.28 a celkové hodnotě všech úhrad sražen daně.
 • Stále platí problém na straně EPO2:
 • Elektronické podání je v rámci EPO2 v provozu od 17.2.2016, v programu TaXoFF2 rovněž zpracováno. V EPO2 ale přetrvává problém s textovou přílohou, který připomínkujeme na MF ČR, prozatím jsme ji do XML vyřadili.

+
DOPLŇKY->VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH->ARES->KONTROLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ:
Doplněna funkce pro ověření bankovních účtů u všech subjektů v adresáři.

+
UKONČENÍ PROGRAMU:
Doplněna nová funkce pro ukončení programu, v případě problémů (nestandardní chybové hlášky, zacyklení atp…) lze kombinací kláves CTRL+ALT+Q program zavřít, v rámci toho dojde k vyčištění pracovních tabulek a odhlášení procesů z Windows. Není tak již nutné vyvolávat přes Windows správce úloh a proces násilně ukončovat. 

+
Legislativa, do seznamu norem doplněny oblasti:

o    10 Odvod z loterií a jiných podobných her,
o    11 Odvody z elektřiny ze slunečního záření,
s novelami od roku 2012, včetně těch aktuálních, s účinností od 1.1.2016.

 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


 
Šťastný Daniel, Martin
metodika a podpora TaxOff

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net