Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

32 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

June 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za II. kalendářní čtvrtletí
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za I. kalendářní pololetí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
27
28
29
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
30
 
 
 

Aktuální termín 6/27/2022

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za květen
 • Podání přiznání k dani spotřební za květen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

Vydání doplňku k aktualizaci systému TaxOff

Zveřejněno : 5/5/2015, kategorie : Software TaxOff

Pro doplněk 02, který plánujeme k 8.5.2015, máme aktuálně zpracovánu řadu doplňujících funkcí, pro registrované uživatele k dispozici na individuální vyžádání

 

Pro obě daně z příjmů (fyzických i právnických osob):

+
V případě podání přiznání, jehož součástí jsou výkazy s nulovými hodnotami, se výkazy dle nastavené vazby do XML nezahrnuly. Aplikace EPO při přijetí takového souboru oznámila propustnou chybu, že nejsou přiloženy údaje z účetních výkazů. Upraveno pro všechny typy výkazů (plný, zkrácený rozsah) takto:
V případě, že rozvaha je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty řádků celkového součtu aktiv a celkového součtu pasiv, v případě, že výsledovka je „nulová“, vygenerují se do XML pro elektronické podání hodnoty řádku hospodářského výsledku po zdanění.

Pro daň z příjmů fyzických osob:

+
V případě podání přiznání, jehož součástí jsou výkazy s nulovými hodnotami, se výkazy dle nastavené vazby do XML nezahrnuly. Aplikace EPO při přijetí takového souboru oznámila propustnou chybu, že nejsou přiloženy údaje z účetních výkazů. Upraveno pro všechny typy výkazů (plný, zkrácený rozsah).
+
Pro subjekty bez přiděleného RČ upraveno elektronické podání dle aktuálních požadavků státní správy. Aktuálně tedy, pokud je v rodném čísle nalezeno datum narození (je vyžadováno pro papírové podání), není toto datum do XML generováno a aplikace státní správy ponechává nevyplněné RČ bez kontroly.
+
Pro subjekty, které nejsou OSVČ, ale sestavují přílohu 1, tedy jedná se například o spolupracující osobu nebo společníka VOS, zrušena před generování XML pro elektronické podání kontrola na nutnost zadání druhu činnosti podnikání.

Přehled sociálního pojištění pro OSVČ:

+
Do adresy u přeplatku se automaticky doplňovala adresa trvalého bydliště. Doplněno tak, že prioritně se automaticky z adresáře doplní adresa pro doručování, pokud není uvedena, tak adresa místa podnikání, pokud není uvedena, tak trvalé bydliště
 

Pro účetní výkazy:

+
Doplněn výkaz "Přehled o změnách vlastního kapitálu".

Pro daň z nabytí nemovitých věcí:

+
Pro přiznání typu N sestavené pomocí směrných hodnot doplněna příloha 2, nyní se nabízejí k vyplnění pouze řádky v závislosti na vyplnění předchozích řádků.
 
 
-->
Doplněk 01 ze dne 27.3.2015
 
+
Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her pro rok 2015,  včetně elektronického podání,
 
+
Možnost sestavit výkazy Rozvaha a Zisky a ztráty načtením datového souboru XML z externího účetního programu.

 

-->
Podrobné informace o připravovaných aktualizacích naleznete po přihlášení do klientské oblasti na stránce:
https://u2brno.cz/Klient/KlientPripravujeme.aspx.
 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2022 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net