Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

31 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

September 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
 • Splatnost spotřební daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
09
10
11
12
13
14
 • Splatnost zálohy na daň z příjmů za III. kalendářní čtvrtletí
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
 • Splatnost spotřební daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
24
25
26
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
27
28
29
 • Splatnost 3. splátky daně z nemovitostí
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
30
 
 
 

Aktuální termín 9/27/2021

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za srpen
 • Podání přiznání k dani spotřební za srpen
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen

Vydání doplňku k aktualizaci systému TaxOff

Zveřejněno : 1/27/2017, kategorie : Software TaxOff

Nové formuláře pro podání daňových tvrzení:

+
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_22_U2B.3> pro sestavení a podání v průběhu roku 2017.
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplěna legislativa platnáí od 1.1.2017.
Elektronické podání v provozu.

+
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.4> pro sestavení a podání v průběhu roku 2017.
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplěna legislativa platnáí od 1.1.2017.
Elektronické podání v provozu.
 
+
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou <5478_14_U2B.2> pro sestavení a podání v roce 2017.
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplěna legislativa platnáí od 1.1.2017.
Elektronické podání v provozu.
 
+
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů <5516_12_U2B.3> pro sestavení a podání v roce 2017.
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplěna legislativa platnáí od 1.1.2017.
Elektronické podání u tohoto tvrzení není podporováno.
 
+
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z měsíčního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5241_10_U2B.2>
ŽÁDOST o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění <5246_10_U2B.2>
Beze změn ve formulářích a pokynech, do nápovědy doplěna legislativa platnáí od 1.1.2017.
Elektronické podání v provozu.


Opravy

+
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 
Upraveno mapování textových příloh k řádkům, nedaly se vyplnit. Nyní již bez problémů.

+
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZKRÁCENÁ VERZE
Opraveno generování RČ do záhlaví PDF, v případě, že RČ mělo 10 znaků, desátý znak se do PDF chybně neuvedl.

 

Doplnění funkcí

+
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ k DPH

Doplněna kontrola v oddílu „A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108…“ na položce DPPD (Datum povinnosti přiznat daň dle § 24 nebo § 25 ZDPH), při zápisu data nespadajícího do předmětného období program detekuje propustnou chybu. 

Doplněn nový výpis pro kontrolu tuzemských DIČ, viz ve formuláři menu Další nabídka/Kontroly firem v rámci Kontrolního hlášení/Hromadná kontrola CZ DIČ v systému ADIS. Výpis je reakcí na nedávné výpadky VIES a slouží primárně k odchycení chybně zadaných tuzemských DIČ, vypíše i existující tuzemské subjekty, které nejsou plátci DPH.
 

+
Aktualizace legislativních norem v oblastech:

Správa daní.

 
 

Podrobné informace o změnách i dalších připravovaných aktualizacích

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.

 

Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2021 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net