Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

February 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
26
27
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
28
29
 
 
 

Aktuální termín 2/26/2024

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

Vydání doplňku k aktualizaci systému TaxOff

Zveřejněno : 10/16/2015, kategorie : Software TaxOff

Novinky v doplněku k aktualizaci 229:

+
Zpřístupnění formulářů v roce 2015:
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti <5459_21_U2B.2>
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů f nebo p osob <5466_17_U2B.2>
Pro účely průběžné evidence a přípravy na roční vyúčtování.
Vložená data budou automaticky převedena do nových formulářů (zatím nejsou na MFČR k dispozici) v rámci instalace plánované aktualizace (15.1.2016).
 
+
Statistické výkazy v roce 2015:
Doplněna další možnost pro import dat z externích programů – načtení každého výkazu samostatně.
Vyřešeno jak pro podnikatele, tak pro neziskové organizace.

+
Elektronické podání
Doplněna možnost zadat DS i na kartě zástupců a také i u majitele licence, s tím, že pokud je uvedena, před odesláním písemnosti přes datovou schránku se nabídne k použití o tato.
Dále doplněno stažení datové zprávy i dodejky ve formátu .ZFO.

+
Upravena konvence pro názvy generovaných souborů, viz Nastavení pro uživatele, karta Názvy souborů (PDF-XML-TXT-ZFO).
 
+
Doplněny importy z XML souboru ve struktuře dle státní správy.
Tato funkce načte data do již založeného záznamu, neumí vytvořit nový záznam ani aktualizovat data „nahoru“ do adresáře.
Funkce kontroluje, zda data ve vstupním XML odpovídají:
 • subjektu (dle DIČ), 
 • kódu rozlišení typu přiznání,
 • zdaňovacímu období (vyhodnocuje se počátek),
 • typu záznamu (Řádné-Opravné-Dodatečné).
Funkce také v posledním kroku vyvolá výpočet a následně zkontroluje, zda se hodnota daně/doplatku/přeplatku shoduje s hodnotou ve zdrojovém XML souboru.
Poznámka pro daň z příjmů právnických i fyzických osob:
přebírá data pouze pro přiznání k dani, data výkazů je nutno ze stejného XML souboru importovat přímo ve výkazech, po založení sady výkazů pro daný subjekt.
K dispozici u těchto formulářů:
 • Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty od roku 2013
 • Vyúčtování daně z příjmů FO ze... od roku 2014
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou... od roku 2014
 • Přiznání k dani silniční od roku 2014
 • Statistické výkazy od roku 2014
 • Daň z příjmů právnických osob v roce 2014
 • Daň z příjmů právnických osob v průběhu roku 2015
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí od roku 2015
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty od roku 2015
Testujeme pro tyto formuláře (vydání v rámci aktualizace 230 v průběhu prosince):
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob od roku 2014
 • KONTROLNÍ HLÁŠENÍ podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty od roku 2016
Nebudeme prozatím zařazovat do formulářů k registracím, ani do starších verzí formulářů výše uvedených.
Neuvažujeme o zařazení do "
Žádostí o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu" ani do formulářů k loteriím.


Šťastný Daniel, Martin
metodika a podpora TaxOff

 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net