Vstup do klientské sekce
Přihlásit
Google+ Skype Facebook Twitter

34 let zkušeností

Vývoji a implementaci ekonomických systémů se věnujeme od roku 1989, výrobou daňového softwaru se zabýváme od roku 1993

Jsme lidé

Dlouhodobým cílem našich aktivit je nabízet služby na vysoké úrovni s prvořadou prioritou, zachovat si ve všech polohách lidský přístup.

Jste naší součástí

U vědomí toho, že společnost formuje kolektiv lidí včetně našich zákazníků není naší prioritou výše dosažených zisků, ale spokojenost našeho zákazníka

Prověřená řešení

Naše produkty jsou vybroušeny dlouholetým reálným provozem, veškeré inovace pečlivě zvažujeme a testujeme

TaxOff

Daně pohodlně

výroba - prodej - podpora
Koupit

Wines

Ekonomický systém

výroba - prodej - podpora
Poptat

Daňový kalendář

February 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20
21
22
23
24
25
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)
 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
26
27
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
28
29
 
 
 

Aktuální termín 2/26/2024

 • Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně za leden
 • Podání přiznání k dani spotřební za leden
 • Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 • Podání daňového přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden
 • Splatnost spotřební daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

Změna sazby nemocenského pojištění OSVČ od 1.7.2019

Zveřejněno : 6/14/2019, kategorie : Software TaxOff
Od 1.7.2019 se mění pro OSVČ procento sazby nemocenského pojištění z 2,3% na 2,1%.
 
Výpočet měsíčního vyměřovacího základu zůstává beze změny.

Výši pojistného na nemocenské pojištění si určuje OSVČ sama výší platby, která nesmí být menší než minimální výše (do 30.6.2019 138,- Kč, od 1.7.2019 126,- Kč) a nesmí být vyšší než částka vypočtená z určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném Přehledu.

V Přehledech OSVČ za rok 2018, které budou podány po 30.6.2019 (od 1.7.2019 dále) musí být částka pojistného na nemocenské pojištění už vypočtena upraveným vzorcem s novým procentem 2,1%. 

V Přehledech OSVČ za rok 2018, podaných do 30.6.2019 včetně, musí být použito pro výpočet pojistného na nemocenské pojištění původní procento 2,3%.

Pro případný Přehled OSVČ za rok 2019, podaný v průběhu roku 2019 v případě úmrtí OSVČ, platí shodná pravidla jako uvedená výše, procento sazby se řídí tím, kdy je Přehled podán (i když už vyčíslení nové výše nemocenského pojištění nedává smysl).
 

Důsledky změny sazby nemocenského pojištění: 

OSVČ, která bude od 1.7.2019 pokračovat v platbě měsíčního pojistného na nemocenské pojištění ve stejné částce jako do 30.6.2019, může vznikat přeplatek na pojistném, který ČSSZ bude vracet až v únoru 2020 (máme ověřeno s metodikou ČSSZ).
Půjde nejen o ty OSVČ, které v současnosti platí pojistné ve výši jeho stávající maximální horní hranice vypočtené v Přehledu za rok 2018, ale obecně o všechny OSVČ, jejichž měsíční platba je vyšší než maximální částka vypočtená z hodnot v Přehledu novým procentem (viz pokyny k sestavení: částku uvedenou v ř. 33 vydělte číslem uvedeným v ř. 27 a vynásobte číslem 0,021).
Je na místě doporučit těmto OSVČ, aby příslušně snížily měsíční platby na nemocenské pojištění, aby jim nevznikal zbytečně přeplatek na pojistném.
 

Řešení v programu TaxOff

 
Již do aktualizace 107 ze 30.4.2019, v rámci přípravy na tyto změny, byl zařazen nový parametr v Nastavení Přehledu.
 
Dále, v doplňku 02 k aktualizaci 107, který bude vystaven 17.6.2019, byl do programu TaxOff doplněn nový výpis, obsahuje pouze data z těch Přehledů, které byly sestaveny a podány do 30.6.2019, tj. z těch, v jejichž nastavení není zatržen nový parametr.
Ve výpise jsou všechny OSVČ, které v Přehledu za rok 2018 zvolily placení nemocenského pojištění, a uvádí pro ně doporučené přepočtené hodnoty maximálního měsíčního pojistného od 1.7.2019.
Výpis dále obsahuje i doporučení pro OSVČ, které do 30.6.2019 platily minimální částku (138,- Kč), možnost snížení měsíční částky na minimum nově platné od 1.7.2019 (126,- Kč). Toto snížení samozřejmě může provést i jakákoli jiná OSVČ.


Podrobnější informace k programovým úpravám

jsou k dispozici pro uživatele po přihlášení do klientské oblasti na stránce Připravujeme.


Šťastný Daniel, Martin

metodika a podpora TaxOff

 
 
 

U2Brno - informační a daňové systémy

copyright © 1989 - 2024 | U2Brno s.r.o. | grafika a aplikace DUNA Graphics | © Images FreeDigitalPhotos.net